Viktigt! Båtbottenbehandlingar

Viktigt meddelande till alla båtägare!

Båtbottentvätt får endast ske av varvet. Varvet har en spolplatta med reningsanläggning för att kunna tvätta alla båtar enligt Havs-och Vattenmyndighetens riktlinjer.

Alla båtar som vinterförvaras på Storholmsvarvet, bottentvättas i samband med vinterupptagningen, detta ingår i vinterplatshyran.

OBS! Inga båtar får slipas, skrapas eller blästras på vår anläggning!

För att förhindra att marken runt båten förorenas när du bottenmålar din båt vill vi göra dig uppmärksam på följande:

  • Marken under båten ska täckas väl med plast eller annat täckande material för att förhindra färgstänk.
  • Ingen färg eller lösningsmedel får hällas ut på marken.
  • Färgrester, penslar mm lämnas på rätt ställe i miljöstationen.

Vid båtbottenmålning får endast HÅRDA BOTTENFÄRGER användas!

Läckage och liknande av oljor, bränslen etc. (både på land och i vattnet) måste tas omhand av båtägaren. Absortionsdukar och liknade som används till att suga upp spill slängs i avsedd behållare i miljöstationen.

Upptäcker man läckage skall vi informeras om detta snarast!

Har du frågor kring detta vänligen kontakta oss på telefon eller e-post.

Tack för visad hänsyn och din hjälp med att värna om miljön!