Prislista Sommarplatser 2024

Sommarplatsen inkluderar bryggplats med akterförtöjning eller Y-bom, tillgång till mastkran,

sopcontainer för båthushållssopor samt bilparkering.

Båt med bredd:                                             Pris inkl moms:

000-200 cm                                                       8100 kr

201-250 cm                                                       9200 kr

251-300 cm                                                     10300 kr

301-350 cm                                                     11400 kr

351-400 cm                                                     12500 kr

Sommarplats kvar på land 2024. Avtalas med varvet senast 1 mars 2024.

Självrustare, BÅTENS LÄNGD X BREDD = m² x 430 kr inkl moms.

Helrustare inkl täckning, BÅTENS LÄNGD X BREDD = m² x 660 kr inkl moms.

Alla priser är angivna med reservation för alla eventuella prishöjningar som ligger

utanför vår kontroll.

Prislista Vinterplatser 2024/2025

Vinterplatsen inkluderar upptagning, tvätt botten och fribord, markhyra samt sjösättning.

Eventuell tvätt av drev och/eller överrede tillkommer.

Tillgång till sopcontainer för båthushållssopor, tillgång till mastkran och plats i mastskjul

samt tillgång till el vid vårrustning av båten.

Självrustare, BÅTENS LÄNGD X BREDD= m² x 650 kr inkl moms.

Båt under 10 m² = 6500 kr

Båt som vintertäcks av varvet avtalas hyran med varvet.

Vid upptagning behöver ej skeppare närvara förutsatt att bogsering till upptagningsplats ej behövs.

Vagga eller pallbockar måste vara i säkert och godkänt skick.

Upptagning respektive Sjösättning beställes senast en vecka i förväg.

Om skeppare ej kan närvara vid sjösättning, tillkommer förtöjningsavgift med 750 kr inkl moms.

Alla priser är angivna med reservation för alla eventuella prishöjningar som ligger

utanför vår kontroll.