Sommarplats

I sommarplatsen ingår:

  • Bryggplats med akterförtöjning eller y-bom
  • Tillgång till mastkran
  • Tillgång till sopcontainer för hushållssopor
  • Bilparkering
  • Kundtoalett