Våra tjänster

Vi är en komplett marina med personlig service som erbjuder:

  • Sommarplatser
  • Vinterplatser på land
  • Båtreparationer
  • Motorreparationer
  • Motorservice
  • Motorbyten
  • Underhåll
  • Bottenmålning
  • Bottentvätt över spolplatta
  • Helhetslösningar mm